Zimsko prebrojavanje ptica vodarica – IWC

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census, IWC) međunarodna je inicijativa na kojoj sudjeluje više od 140 zemalja i više tisuća volontera diljem svijeta.

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero je i ove godine sudjelovala na međunarodnom prebrojavanju zimujućih populacija ptica na području Parka prirode. Prebrojavanje u Parku je održano u ponedjeljak, 14. siječnja, a radili su ga djelatnici stručne službe JU Parka prirode s kolegom iz Udruge BIOM. Ukupno je prebrojano 10561 ptica, među kojima su najbrojnije liske, mali i veliki vranci, ćubasti gnjurci i glavate patke. Podsjetimo, područje Parka prirode Vransko jezero je, kao jedno od posljednjih preostalih većih močvarnih područja u mediteranskoj Hrvatskoj, značajno područje za gniježđenje ptica, vrlo važno hranilište i odmorište tijekom migracija te zimovalište za brojne vrste ptica.

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (IWC) organizira svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja (Wetlands International) s ciljem razumijevanja ugroženosti močvarnih staništa i vrsta kroz monitoring brojnosti ptica na vodenim površinama. Prebrojavanje se radi tijekom siječnja jer je najhladniji mjesec u godini i smatra se da su do tada sve ptice vodarice na zimovalištima i da još nisu započele s proljetnom seobom.

Ptice vodarice su sve ugroženija skupina ptica, prvenstveno zbog ugroženosti močvarnih staništa. Siječanjskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste, a uspoređivanjem brojnosti iz prethodnih godina procjenjuje se status populacija i planira zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa.
Nacionalni i regionalni koordinatori se brinu o provedbi zimskog prebrojavanja te o rezultatima (broju sudionika i prebrojanih ptica) izvještavaju europske koordinatore. Organizatori IWC u Hrvatskoj su Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i Udruga Biom.