Turnju na dar

Klapski koncert
Turanj, Ispred crkve Gospe od Karmela