Kulturne znamenitosti
Kulturne znamenitosti

Kulturne znamenitosti

Samostan na Ćokovcu

Godine 1125. Mlečani su potpuno razorili Biograd. U tom razaranju stradao je i benediktinski samostan Sv. Ivana Evanđeliste, po čemu su se monasi prvotno sklonili u Šibenik, a potom na…

Ljetnikovac De Soppe

Na otoku Bapcu u Pašmanskom kanalu nalaze se ostatci utvrđenja koji su pripadali ljetnikovcu obitelji de Soppe. Nastanak i razvoj gospodarsko-ladanjskog sklopa kuće koja se spominje krajem 15. stoljeća do…

Vrata o' sela

Vrata o' sela naziv je za mjesto gdje je bio ulaz u srednjovjekovni grad, a od 16. do kraja 19. stoljeća ulaz u utvrđeno selo. Biograd je nakon mletačkog rušenja…

Crkva sv. Katarine

Nedaleko od porta i svjetionika sagrađenog 1885. godine nalaze se ostaci srednjovjekovne crkve sv. Katarine. Sama crkva smještena je na stijeni iznad kamenoloma korištenog od antike do 20. stoljeća. Crkva…

Crkva sv. Roka

Posvećena svetom Roku, zaštitniku od kuge, sagrađena je krajem 16. ili početkom 17. stoljeća. Najraniji spomen crkve nalazi se u oporuci pisanoj 1653. godine, u kojoj Franica, žena Ivana Senjanina,…

Crkva sv. Ante

Crkva sv. Ante sagrađena je sredinom 19. stoljeća i pripada Skuli (Bratovštini) sv. Ante. U to vrijeme crkva se nalazila na morskoj obali, na dnu duboko uvučene uvale – Jaza.…

Crkva sv. Ivana Krstitelja

Župna crkva posvećena svetom Ivanu Krstitelju vjersko je središte biogradskih naselja Kosa – Torovi i Jankolovica. Izgradnja je započeta 1987. godine, a posvećena je od zadarskog nadbiskupa Marijana Oblaka 1988.…

Crkva sv. Stošije

Župna crkva svete Stošije sagrađena je sredinom 18. stoljeća na predijelu Glavica. Posvećena je srijemskoj mučenici Anastaziji (Stošiji). Duga je 33, široka 12,50 i visoka 10 metara. Crkvu je posvetio…

Zavičajni muzej

Zavičajni muzej Grada Biograda na Moru, samostalna je i jedina ustanova u kulturi na biogradskom području. Čuva vrijednu spomeničku baštinu iz bogate prošlosti biogradskog primorja i okolice. Smješten je u…